idm build 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

idm build 2

  1. Cloud

    Công cụ Internet Cài đặt IDM extension lên trình duyệt Microsoft Edge để tự động bắt link download

    Để làm được việc này cần lưu ý sau, bản IDM mới nhất phải là là 6.29 build 2. Kiểm tra cập nhật IDM bằng cách vào IDM Help > Check for updates Mở Edge và gõ about:flags để mở trang thiết lập nâng cao > Trong mục Developer settings chọn vào ô "Enable extension developer features" như hình trên...
Top