i am your king | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

i am your king

  1. N

    I Am Your King: Trò chơi đã không còn đơn thuần là trò chơi

    Những tình tiết hấp dẫn, những câu chuyện dở khóc dở cười sau lệnh khép đôi được thi hành khiến mối quan hệ của 6 chàng trai bắt đầu xoay chuyển đồng thời mở ra những bí mật không ngờ. Những mảnh ghép đầy ẩn ý trong trò chơi tình yêu Vì là mini series và gói gọn trong 6 tập phim, I Am Your...
Top