https | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

https

  1. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Cài đặt chứng chỉ HTTPS miễn phí của Let's Encrypt cho website của bạn

    Cài đặt chứng chỉ SSL cho server Ubuntu Trước đây mình sử dụng CloudFlare để lấy chứng chỉ HTTPS cho miền của mình, việc setup rất đơn giản tuy nhiên một số nhược điểm khi dùng CloudFlare mà mình thấy như hay bị downtime, bị ảnh hưởng vì IP chung, và sau khi setup thì cần đến 24h để chứng chỉ...
Top