hp inc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

hp inc

  1. Administrator

    HP Inc ra mắt sản phẩm máy in A3 thế hệ mới

    Thứ tư _13/09/2016 vừa qua, HP Inc công ty hàng đầu trong lĩnh vực in ấn, giới thiệu một loạt máy in khổ A3 đa chức năng mạnh mẽ (MFPs) được thiết kế để làm khuấy đảo phân khúc in ấn khổ A3 truyền thống trị giá 55 tỷ USD… “HP Inc. đã trở thành đối tác và khách hàng quan trọng của Samsung”. Tiến...
Top