hgst ultrastar hs14 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

hgst ultrastar hs14

  1. Cloud

    Western Digital ra mắt ổ cứng lưu trữ 14 TB lớn nhất thế giới

    Western Digital vừa ra mắt mẫu ổ cứng 14TB sử dụng công nghệ HelioSeal đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm hướng tới đối tượng doanh nghiệp cần lưu trữ nhiều dữ liệu. Theo Techradar, sản phẩm nhắm tới cung cấp không gian lưu trữ cho nhiều trung tâm dữ liệu và các ứng dụng đám mây. Ổ đĩa sử dụng...
Top