hero 6 black | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

hero 6 black

  1. Cloud

    GoPro Hero 6 Black 4K 60fps, Slow Motion 1080p 240fps ra mắt 28/09?

    Theo tạp chí The Verge , Hero 6 Black sẽ có khả năng ghi hình độ phân giải 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây với cảm biến 12Mp - gấp đôi tỷ lệ của chiếc Hero 5 tiền nhiệm. Những bức ảnh cũng cho thấy Hero 6 Black còn có khả năng quay slow-motion độ phân giải 1080p tốc độ 240 khung hình/giây, hoặc...
Top