hệ thống android trên windows | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

hệ thống android trên windows

  1. VNZ-NEWS

    Microsoft phát hành Windows 11 Android Subsystem mới qua Microsoft store

    Vn-Z.vn ngày 14 tháng 08 năm 2022, Cư dân mạng gần đây phát hiện hệ thống Windows Subsystem for Android đã được Microsoft bổ sung thêm gói hỗ trợ xem trước, người dùng có thể đăng ký để tải và sử dụng các phiên bản trước đó. Chương trình xem trước tương tự như chương trình Người dùng nội bộ...
Top