hạt gạo nhỏ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

hạt gạo nhỏ

  1. haivu

    Mi TV P1 Series - 100% MADE IN VIETNAM

    Hôm 6-6-2022 Hạt gạo nhỏ đã lần đầu tiên phân phối tivi chính hãng tại Việt Nam. Các sản phẩm tivi của hãng cũng nổi tiếng vì cấu hình cao cấp trong mức giá dễ thương, và cũng như điện thoại hay nhiều sản phẩm khác của Xiaomi nó cũng tìm đường về phục vụ người tiêu dùng Việt không chính hãng...
Top