google maps | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

google maps

  1. NEXTVNZ

    Người đàn ông gây kẹt xe trên Google Maps bằng cách sử dụng 99 chiếc điện thoại thông minh

    Google Maps là bản đồ số được Google phát triển với mục đích thay thế cho các loại bản đồ giấy thông thường. Bây giờ Google Maps có rất nhiều lợi ích đối với con người. Chúng ta chỉ cần mang theo chiếc smartphone nhỏ gọn là có thể tự do lựa chọn những địa điểm mà mình muốn đến, tìm hiểu nhanh...
  2. NEXTVNZ

    Chia sẻ Cướp địa điểm trắng trợn trên Google Maps? SEO bằng mọi giá?

    Một vụ cướp địa điểm trắng trợn trên Google Maps của một cơ sở giáo dục Beta Education (Học toán cùng Beta) thay vì tạo địa điểm mới cho cơ sở kinh doanh của mình thì tìm cách chiếm đoạt các địa điểm có sẵn, đã có nhiều lượt đánh giá tốt sau đó di chuyển về vị trí của cơ sở mình, đổi tên thành...
Top