google bard | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

google bard

  1. VNZ-NEWS

    Google sẽ sớm tung ra chatbot AI Bard trước sức ép từ ChatGPT

    Vn-Z.vn Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đã chia sẻ với nhân viên trong một bản ghi nhớ nội bộ vào thứ Hai rằng Google cần mọi người thử nghiệm đối thủ cạnh tranh với ChatGPT mới bằng công cụ "Bard" , các nhân viên thử nghiệm Bard như một cuộc thi hackathon nội...
Top