giá xăng tăng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

giá xăng tăng

  1. V

    Giá xăng A95 lên gần 33.000 đồng/lít

    Theo Liên bộ Tài chính - Công Thương , chiều nay đơn vị này đã thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành này, nhà điều hành quyết định tiếp tục tăng giá các mặt hàng năng lượng như xăng dầu. Xăng E5 sẽ tăng thêm 190 đồng/lít, tức là giá xăng E5 sẽ được bán với giá...
  2. anhtuanpham87

    Giá xăng tăng từ 15h ngày 12/06/2020

    Từ 15h chiều ngày 12/06/2020, giá xăng đầu được điều chỉnh như sau: - Xăng E5 RON92: tăng 988 đồng lên 13.390 đồng/lít - Xăng RON95-III: tăng 955 đồng lên 14.080 đồng/lít - Dầu diesel: tăng 766 đồng lên 11.515 đồng/lít - Dầu hỏa: tăng 853 đồng lên 9.610 đồng/lít - Dầu mazut: tăng 830 đồng lên...
Top