giá xăng a95 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

giá xăng a95

  1. V

    Giá xăng A95 lên gần 33.000 đồng/lít

    Theo Liên bộ Tài chính - Công Thương , chiều nay đơn vị này đã thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành này, nhà điều hành quyết định tiếp tục tăng giá các mặt hàng năng lượng như xăng dầu. Xăng E5 sẽ tăng thêm 190 đồng/lít, tức là giá xăng E5 sẽ được bán với giá...
Top