gia định thành | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

gia định thành

  1. Cloud

    Gia Định Thành "Quy thành bát quái"

    Thành Vauban hay còn gọi là Thành Gia Định - một thời được coi là Kinh Đô của Nguyễn Vương trong những năm nằm gai nếm mật chống chọi với quân Tây Sơn, sau khi tái chiếm được kinh thành Phú Xuân sau 25 năm lưu lạc quê cha đất tổ... Nguyễn Vương vĩnh viễn rời xa thành Gia Định. Tháng 2/1790...
Top