giá bán nothing phone 1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

giá bán nothing phone 1

  1. VNZ-NEWS

    Điện thoại trong suốt Nothing Phone (1) chính thức được phát hành giá từ 9 triệu VNĐ

    Vn-Z.vn Ngày 13 tháng 07 năm 2022, Nothing do cựu đồng sáng lập OnePlus, Pei Yu, đã chính thức phát hành chiếc điện thoại thông minh đầu tiên Nothing Phone (1). Nothing Phone (1) được làm bằng nhôm tái chế, thiết kế mặt sau trong suốt độc đáo , được trang bị màn hình OLED 6,55 inch độ phân giải...
Top