gameloft | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

gameloft

  1. Administrator

    Games Android Miễn phí 30 trò chơi từ Gameloft Classics: 20 Years

    Gameloft SE là một nhà phát triển và phát hành trò chơi điện tử có trụ sở tại Paris, Pháp, được thành lập bởi người đồng sáng lập nên Ubisoft là Michel Guillemot. Công ty này hiện đang có 21 studio phát triển trên toàn thế giới, tập trung chủ yếu phát hành các sản phẩm tại thị trường game trên...
  2. Cloud

    5 game hành động bắn súng của Gameloft Miễn Phí

    Gameloft là hãng game có trụ sở tại Paris, Pháp, không chỉ nức tiếng trên PC mà còn cả ở mảng mobile. Trong bài là 5 game hành động bắn súng đáng chơi nhất của hãng này trên hệ máy Android và iOS. 1. Gangstar Vegas - mafia game Trải nghiệm vô tận trong Gangstar Vegas, từ việc bắn hạ các...
Top