galaxy upcycling at home | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

galaxy upcycling at home

  1. V

    [CES 2021] Samsung Upcycling at Home: Biến điện thoại Galaxy cũ thành thiết bị IoT

    (Vn-Z.vn) ngày 12 tháng 1, Tại sự kiện CES 2021, Samsung công bố chương trình Galaxy Upcycling at Home, chương trình này sẽ biến những chiếc điện thoại thông minh cũ thành các giải pháp IoT. Chương trình Galaxy Upcycling at Home cho phép người tiêu dùng sử dụng lại điện thoại cũ để làm...
Top