galaxy s9+ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

galaxy s9+

  1. Cloud

    Samsung Galaxy S9 có thể sẽ ra mắt sớm để cạnh tranh vơi iPhone X

    Nhiều đồn đoán rằng Samsung Galaxy S9 sẽ được ra mắt vào cuối tháng 2/2018. Đây được coi là dòng sản phẩm cao cấp nhằm cạnh tranh với iPhone X đang được người yêu công nghệ mong chờ nhất. Mẫu điện thoại cao cấp mới nhất của Samsung đã có mặt tại các cửa hàng cách đây vài tuần và công ty đang nỗ...
Top