galaxy a8 2018 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

galaxy a8 2018

  1. Cloud

    Tin đồn Ảnh dựng chính thức của Galaxy A8 (2018)

    Thiết bị dự kiến sẽ được Samsung ra mắt vào đầu năm sau tại triển lãm CES 2018 ở Las Vegas, Mỹ. Theo Phone Arena, ảnh dựng chính thức của Galaxy A8 (2018) vừa bị rò rỉ trên trang web Galaxyclub.nl đến từ Đức. Thiết kế của Galaxy A8 (2018) bị lộ nằm trong vỏ ốp (flip cover) chính hãng của...
Top