fortune global 500 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

fortune global 500

  1. Administrator

    TCBC Xiaomi là công ty trẻ nhất trong danh sách Global 500 của Fortune

    Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22 tháng 7 năm 2019 - Tập đoàn Xiaomi (“Xiaomi” hoặc “Tập đoàn”; mã chứng khoán: 1810: Hong Kong) hôm nay công bố về việc lần đầu tiên nằm trong danh sách Global 500 của Fortune trong năm 2019, chỉ 9 năm sau khi thành lập. Công ty công nghệ hàng đầu toàn cầu có trụ sở...
Top