fanpage dạng blog | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

fanpage dạng blog

  1. Cloud

    Facebook bỏ tính năng tạo blog từ profile khi bị lạm dụng

    Sáng 30/3, hai ngày sau khi Facebook mở lại tính năng tạo trang blog cho người dùng Việt Nam, công cụ này đã bị đóng không rõ lí do. Trong hai ngày 28 và 29/3, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam cho biết cảm thấy phiền toái khi quá nhiều thông báo từ bạn bè cho thấy họ đã mở trang cá nhân...
Top