facebook tra phi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

facebook tra phi

  1. Cloud

    Facebook Group sẽ sớm thu phí thành viên từ $30

    Theo The Verge, mạng xã hội lớn nhất hành tinh đang thử nghiệm tính năng cho phép admin các nhóm thu phí tham gia mỗi tháng từ 4,99 đến 29,99 USD. Các nhóm làm cha mẹ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa sẽ được thử nghiệm trước tính năng này. Tất nhiên nhóm tham gia miễn phí vẫn sẽ tồn tại, nhưng admin...
Top