facebook public | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

facebook public

  1. Cloud

    Hàng triệu status Facebook cá nhân bị chuyển sang Public

    Một lỗ hổng vừa khiến hàng chục triệu status bị chuyển sang chế độ công khai trên Facebook. "Người cũ" của bạn có thể đã đọc được những gì mà bạn che đậy trong thời gian qua. Trong khi thử nghiệm tính năng mới, Facebook đã vô tình tạo ra một lỗi bảo mật khá nghiêm trọng khiến cho hàng chục...
Top