facebook pay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

facebook pay

  1. V

    Facebook ra mắt chức năng thanh toán bằng mã QR

    (Vn-Z.vn) Ngày 6 tháng 4 năm 2021 , có thông tin rằng chức năng thanh toán của Facebook "Facebook Pay" sẽ cho phép người dùng thực hiện thanh toán giữa những người dùng thông qua mã QR. Tính năng này hiện đang được thử nghiệm tại Hoa Kỳ và vẫn chưa chính thức ra mắt đối với người dùng toàn cầu...
Top