facebook độc quyền | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

facebook độc quyền

  1. V

    FTC Hoa kỳ cho biết hơn 90% người dùng dành thời gian cho Facebook

    Vn-Z.vn ngày 9 tháng 9 năm 2021, Các quan chức thuộc tổ chức chống độc quyền của Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu mà họ sử dụng để cáo buộc Facebook độc quyền lần đầu tiên vào thứ Tư. Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), Facebook chắc chắn là công ty thống trị nhất trên thị trường...
Top