facebook bị sập | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

facebook bị sập

  1. Cloud

    Đêm 03/08 Facebook bị sập 20 phút tại nhiều quốc gia

    Khoảng 23 giờ ngày 3/8 (giờ Việt Nam), người dùng không thể truy cập được Facebook trên cả hai nền tảng web và ứng dụng. Tình trạng này xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Trên Twitter, một số người dùng cho biết có thể truy cập được Facebook. Tuy nhiên ảnh đại diện, nội dung các dòng trạng...
Top