f150 lightning | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

f150 lightning

  1. VNZ-NEWS

    Ford tăng giá bán xe bán tải F-150 Lightning

    Vn-Z.vn Ngày 06 tháng 10 năm 2022, theo Wall Street Journal, Ford Motor Company sẽ tăng giá mẫu xe bán tải chạy điện thuần F-150 Lightning lần thứ hai chỉ trong vài tháng. Ford cho biết giá niêm yết mới của F-150 Lightning Pro 2023 là 51.974 USD. Dự kiến, đợt tăng giá này sẽ chỉ ảnh hưởng...
Top