edge computing | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

edge computing

  1. Cloud

    Edge Computing  - khái niệm bạn nên biết

    Có thể bạn đã quá quen thuộc với thuật ngữ Điện toán đám mây (Cloud Computing) rồi đúng không? Nay có thể bạn cũng nên bắt đầu tìm hiểu về Edge Computing, công nghệ mới trong thời đại IoT. Các công ty công nghệ lớn như Amazon, Microsoft hay Google là những công ty trước giờ chúng ta tin...
Top