edge 87.0.664.41 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

edge 87.0.664.41

  1. Administrator

    Microsoft phát hành phiên bản Edge 87

    (Vn-Z.vn) ngày 20 tháng 11 , Hôm nay Microsoft đã cập nhật trình duyệt Edge lên phiên bản chính thức Edge 87. Hiện tại , vẫn chưa có nhật ký cập nhật, phiên bản chính thức Edge 87.0.664.41 có thể sẽ bao gồm các tính năng đang được thử nghiệm trong phiên bản Dev , bao gồm các tính năng so...
Top