edge 111 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

edge 111

  1. VNZ-NEWS

    Microsoft Edge 111 có hỗ trợ riêng cho Adobe Acrobat PDF Reader

    Vn-Z.vn ngày 18 tháng 03 năm 2023, Đầu tuần này sau khi phát hành phiên bản ổn định Edge 111 , Microsoft lại một lần nữa đẩy một bản cập nhật phiên bản nhỏ cho trình duyệt Edge 111 , số phiên bản của trình duyệt Edge sẽ được nâng cấp từ 111.0.1661.41 lên 111.0.1661.44. Bản cập nhật nhỏ này chủ...
Top