dùng windows lậu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

dùng windows lậu

  1. Business

    Tại sao mọi người vẫn thích dùng Windows lậu?

    Liệu Microsoft có biết là mọi người đang dùng phần mềm KMSpico để kích hoạt Windows và Microsoft office không? A: Kowsikanth Kuganathan, Blogger công nghệ trả lời ___________________ Có. Họ có biết điều ấy. Nhưng tại sao Microsoft lại không xử lý? Bởi vì họ muốn mọi người sử dụng Windows...
Top