dùng messenger không cần facebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

dùng messenger không cần facebook

  1. MR.khoahoc

    Hướng dẫn Cách sử dụng Messenger mà không cần Facebook

    Có thể sử dụng Facebook Messenger mà không cần Facebook không? Câu trả lời là có. Ngay cả khi bạn muốn hoàn toàn “thoát khỏi” mạng xã hội Facebook, điều đó không có nghĩa là không thể sử dụng dịch vụ Facebook Messenger nữa. Hai ứng dụng này được liên kết với nhau. Nhưng nếu làm theo các bước đơn...
Top