dữ liệu khách hàng dienmayxanh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

dữ liệu khách hàng dienmayxanh

  1. V

    161 nghìn thông tin khách hàng Việt Nam bị chia sẻ miễn phí trên "chợ đen"

    Vn-Z.vn Ngày 10 tháng 06 năm 2021, Thông tin cá nhân thường được các nhà bán hàng, mối giới ... sử dụng vào mục đích quảng cáo. Vì vậy những dữ liệu này luôn là món hàng được các nhà "quảng cáo" trên internet quan tâm. Trong thời gian vừa qua , trên mạng internet , thị trường " chợ đen" những...
Top