dsll | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

dsll

  1. Administrator

    Danh sách các game đầu tiễn hỗ trợ Nvidia’s ray-tracing và DLSS

    Cảnh trong Game Battle Field V Ray tracing là gì ? Ray tracing là kỹ thuật đồ họa đã được dùng rất nhiều trong ngành phim ảnh,( dò tia là kỹ thuật tạo ra một hình ảnh bằng cách dò đường đi của ánh sáng thông qua các điểm ảnh trên một tấm kính ảnh.) tuy nhiên do kỹ thuật này đòi hỏi sức mạnh...
Top