doanh thu xiaomi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

doanh thu xiaomi

  1. V

    Xiaomi tăng trưởng doanh thu ổn định trong Q3 2021

    Vn-Z.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021 – Tập đoàn Xiaomi, công ty điện tử tiêu dùng và sản xuất thông minh, smartphone và phần cứng thông minh dựa trên cốt lõi mạng Internet kết nối Vạn vật (IoT), đã công bố Báo cáo tài chính chưa thẩm định trong 3 và 6 tháng kết thúc vào ngày...
  2. Administrator

    TCBC XIAOMI Vượt ngưỡng 200 TỶ Nhân dân tệ năm 2019

    (Vn-Z.vn) Hồng Kông, ngày 31 tháng 3 năm 2020 - Tập đoàn Xiaomi (viết tắt là “Xiaomi” hoặc “Tập đoàn”; Mã chứng khoán: 1810) là công ty Internet với điện thoại thông minh và phần cứng thông minh dựa trên cốt lõi là Mạng Internet kết nối vạn vật (IoT), hôm nay công bố kết quả kinh doanh hợp nhất...
Top