dji | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

dji

  1. Administrator

    DJI Mavic Mini 2 UAV đang được bán có trọng lượng 249g, hỗ trợ quay 4K

    (Vn-Z.vn) ngày 28/10 Theo trang web DroneDJ, máy bay không người lái DJI Mavic Mini 2 đang được bán tại các hệ thống cửa hàng Best Buy. Hộp đóng gói của DJI Mavic Mini 2 cho thấy chiếc máy bay không người lái này nặng khoảng 249g, thời gian bay tối đa là 31 phút , hỗ trợ truyền hình ảnh HD...
  2. Cloud

    Osmo Pocket - Gimbal cầm tay nhỏ gọn quay phim 4k đến từ DJI

    DJI vừa giới thiệu sản phẩm mới mang tên Osmo Pocket, thiết bị quay phim cầm tay nhỏ gọn với nhiều tính năng hấp dẫn và giá cũng thật sự khiến người dùng sẽ phải suy nghĩ. Một sốt tính năng được giới thiệu như: Quay phim chất lượng 4k Gimbal 3 trục Màn...
Top