discord rythm bị tắt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

discord rythm bị tắt

  1. V

    Hàng triệu người bị ảnh hưởng khi Youtube chặn Robot âm nhạc Discord Rythm.

    Vn-Z.vn Ngày 13 tháng 09 năm 2021, Rythm cho phép người dùng phát nhạc từ video YouTube trên máy chủ Discord. Google lần đầu tiên đóng cửa rô bốt Groovy cách đây vài tuần với lý do vi phạm bản quyền và giờ đây họ cũng buộc Rythm phải chuyển sang chế độ ngoại tuyến. Rhythm là một robot âm...
Top