điếu là gì | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

điếu là gì

  1. VNZ-ROAD

    Điếu ủy ban là gì?

    Cái điếu ủy ban là cụm từ được sử dụng để nói về những vật, những việc, những người được xem là 'đồ công cộng', ai thích xài thì xài. Cụm từ này thường được sử dụng để mỉa mai, nói kháy, nó bắt nguồn từ câu chuyện sau đây. Chồng đi bộ đội xa, mà cái bụng cô Tõn ngày một to. Cả làng dị nghị. Bởi...
Top