dhl express tăng giá vận chuyển | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

dhl express tăng giá vận chuyển

  1. VNZ-NEWS

    DHL Express tăng giá chuyển phát nhanh quốc tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

    Vn-Z.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022: DHL Express, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu thế giới, vừa đưa ra thông báo về việc điều chỉnh biểu phí thường niên, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. So với năm 2022, mức giá dành cho dịch vụ chuyển phát...
Top