#deletefacebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

#deletefacebook

  1. Administrator

    Om Malik kêu gọi xóa Facebook ?

    (Vn-Z.vn) ngày 3 tháng 6, Om Malik, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng ở Thung lũng Silicon, đã kêu gọi 2,5 tỷ người dùng Facebook hãy đưa ra quyết định xóa tài khoản của họ. Om Prakash Malik (sinh ngày 29 tháng 9 năm 1966) là một cây viết về công nghệ web người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông là người sáng...
  2. Administrator

    Elon Musk đã xóa các trang trên Facebook Tesla và SpaceX thích thì xóa

    Elon Musk vị CEO được mệnh danh là Iron man phiên bản đời thực đã xóa các trang fanpage Facebook của Tesla và SpaceX sau khi một số người theo dõi ông trên Twitter thách đố. Một trong số đó đăng dòng tweet thách thức "Xóa trang SpaceX nếu bạn là đàn ông?". Musk trả lời rằng ông còn không...
Top