deep nude | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

deep nude

  1. VNZ-NEWS

    Cách phòng chống Deep Fake trước nguy cơ lừa đảo qua mạng

    Vn-Z.vn Ngày 10 tháng 08 năm 2022, trước sự phát triển của công nghệ AI, đã có các tình huống giả mạo người quen, người nổi tiếng để thực hiện các cuộc gọi video áp dụng công nghệ Deep Fake để lừa đảo. Công nghệ giả mạo AI này dễ dàng đánh lừa người khác ngay cả với người am hiểu về công nghệ...
Top