deactivate | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

deactivate

  1. Administrator

    Hướng dẫn Hướng dẫn xóa tài khoản Facebook, Yahoo, Windows live, Google

    Hi anh em ! Vì một lý do nào đó như : không thích cái acc đó để quên đi, bị thả bom nhiều quá,.v.vv.. bạn muốn xóa nó đi để tránh phiền phức hoặc muốn các thông tin của mình được an toàn. Trong tuần qua, CEO Facebook đã phải lên tiếng xin lỗi người dùng , thậm chí ông chủ Facebook có thể phải...
Top