đánh giá phim | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

đánh giá phim

  1. huynhminhtriet

    Skyscraper 2018 - TOÀ NHÀ CHỌC TRỜI - HÀNH ĐỘNG NGHẸT THỞ

    NỘI DUNG: 10 năm trước, Will Sawyer làm 1 lính biệt kích, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin, anh và đồng đội thất bại, Will trở thành cựu binh và mất 1 chân. 10 năm sau, Will thành lập 1 công ty cung cấp dịch vụ an ninh nho, anh nhận được hợp đồng đánh giá hệ thống an ninh ở...
Top