đăng ký nvidia gtc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

đăng ký nvidia gtc

  1. VNZ-NEWS

    Sự kiện NVIDIA GTC sẽ trình diễn các công nghệ AI và Metaverse mới cùng hơn 200 phiên thảo luận công nghệ hàng đầu

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 08 , 2022— Hôm nay NVIDIA thông báo rằng họ sẽ tổ chức hội nghị GTC tiếp theo từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 với bài phát biểu chính từ sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Jensen Huang cùng hơn 200 phiên thảo luận với các nhà lãnh đạo công nghệ và kinh doanh toàn cầu...
Top