đài loan | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

đài loan

  1. nalam708

    Khám phá Keelung

    Hôm nay mình sẽ chia sẻ về một ngày khám phá ở Keelung - Đài Loan. Chạy xe từ Tân Bắc lên khoảng tầm 1 tiếng. Vừa ăn vừa chơi vừa có khu tắm biển , nhưng hôm đó chuẩn bị hơi gấp nên mình không có đi tắm biển mà ghé qua một bờ biển nhỏ để nghịch nước thôi. Mình sẽ chia sẻ vài điều mình cảm thấy...
  2. Administrator

    Mời tham gia trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời cùng Taiwan Excellence tại Hà Nội (từ ngày 15 - 17/07)

    Ngày 15 tháng 7 chuỗi sự kiện ‘Trải nghiệm không gian sống tuyệt vời cùng Taiwan Excellence’ đã chính thức được khởi động tại trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên, Hà Nội. Đây là chương trình mở màn, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp chiến dịch Taiwan Excellence được tổ chức tại Việt Nam...
Top