cwp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cwp

  1. LL Stylish

    Cài đặt Centos Web Panel - Cpanel quản trị VPS cho newbie

    Centos Web Panel là gì? (CWP) Nó giống như cPanel và WHM mà các bạn thường dùng đó,Centos Web Panel (CWP) được dùng để quản trị mọi thứ trong server qua các thao tác click, click và click thay vì gõ từng dòng command khiến bạn phát ngán. Không giống VirtualMin hay Koloxo, khi vừa cài CWP xong...
Top