cuda | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

cuda

  1. Administrator

    Nvidia RTX 3070/Ti có tới 3072 lõi CUDA

    Theo WccfTech, leaker @ Kopite7kimi, đã tiết lộ một số thông tin về GeForce RTX 3070. Theo chuyên gia này Nvidia RTX 3070 / Ti có tới 3072 lõi CUDA. NVIDIA sẽ tung ra ít nhất hai card đồ họa chơi game với GPU GA104 , bao gồm GeForce RTX 3070 Ti và GeForce RTX 3070. GPU GA102 sẽ được trang...
  2. Administrator

    Rò rỉ hình ảnh card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1060 với Pascal GP106 GPU ra mắt tháng 7/2016

    Những hình ảnh đầu tiên của card đồ họa GeForce GTX 1060 sắp ra mắt của NVIDIA đã bị rò rỉ ra từ các trang web Trung Quốc. Từ những hình ảnh rò rỉ cho thấy NVIDIA GP106 nền tảng của GeForce GTX 1060 đã được sản xuất và sẽ sớm xuất hiện trên thị trường . Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy rằng NVIDIA...
Top