ctrl+shift+alt+win+l | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ctrl+shift+alt+win+l

  1. VNZ-NEWS

    Phát hiện tổ hợp phím ẩn Ctrl+Shift+Alt+Win+L tắt mở nhanh ứng dụng Linkedin,

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 09 năm 2023, Tổ hợp phím ẩn trên Windows có tác dụng đáng kể trong việc tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc. Bằng cách sử dụng các tổ hợp phím này, người dùng có thể truy cập nhanh vào các chức năng quan trọng mà không cần phải tìm kiếm qua menu hoặc điều hướng...
Top