convert from text to hex | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

convert from text to hex

  1. phj4nhpr09xx

    Hướng dẫn và Thảo luận Cách chuyển đổi mã Hex để lấy link download và chia sẻ tài nguyên trong Box Phần mềm

    Xin chào tất cả các thành viên trong diễn đàn VN-Zoom.org yêu dấu! Lý do ngày hôm nay mình lập topic hướng dẫn này là để giới thiệu cho các bạn về phương pháp chia sẻ link download thông qua mã Hex. Qua một thời gian dài áp dụng phương pháp này thấy khá hiệu quả (tính đến thời điểm hiện tại)...
Top