công nghệ đột phát ứng phó đại dịch | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

công nghệ đột phát ứng phó đại dịch

  1. V

    Công nghệ đột phá giúp doanh nghiệp ứng biến với tình trạng gián đoạn kinh doanh bởi Covid 19

    Vn-Z.vn Ngày 14 tháng 09 năm 2021, COVID-19 đã làm gia tăng nhu cầu thúc đẩy tăng cường chuyển đổi số trong toàn ngành. Bà Eileen Yap, Tổng Giám đốc RS Components, đã đưa ra các giải pháp và xu hướng giải quyết tình trạng này. COVID-19 đã tác động đến nhiều mặt trong cuộc sống của chúng ta...
Top