công cụ marketing | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

công cụ marketing

  1. rs_lyly2009

    25 công cụ Marketing cho Marketer kém công nghệ

    Công cụ Marketing khá dễ sử dụng cho người rành công nghệ. Tuy nhiên với dân “mù công nghệ” thì lại khác. Dưới là 26 công cụ Marketing dành cho các Marketer không biết nhiều về công nghệ, đặc biệt chúng chỉ mất vài giờ tìm hiểu là sử dụng được những thứ cốt lõi. Công cụ sáng tạo nội dung...
Top